Kull född 2021-11-22

Bracco Italiano valpar födda 2021-11-22
3 hanar och 4 tikar
Valparna är leveransklara efter 2022-01-17

far Ensemle Art Director HD B ED UA
mor NO UCH SE JV-17 SE V-17 NO JV-17 NO V-18 Inspirations Casatta Siciliana HD B ED UA

far
Ensemle Art Director
HD B ED UA
mor
NO UCH SE JV-17 SE V-17 NO JV-17 NO V-18 Inspirations Casatta Siciliana
HD B ED UA